Ochotnicza Straż Pożarna

w Brzeźnicy

W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam ofiarnie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§13. pkt. 4 statut OSP Brzeźnica

BOGU NA CHWAŁĘ - LUDZIOM NA POŻYTEK