ZARZĄD OSP BRZEŹNICA

Mateusz Żukowski          - PREZES

Grzegorz Antos              - NACZELNIK
Marek Antos                   - SKARBNIK

Arkadiusz Mędrysa        - SEKRETARZ

Krystian Kozik                 - z-ca NACZELNIKA

Paweł Milowski               - GOSPODARZ

Szymon Osoba               - OPIEKUN MDP

logo.jpg

KOMISJA REWIZYJNA OSP BRZEŹNICA

Tadeusz Antos         - PRZEWODNICZĄCY

Adam Pilch              - SEKRETARZ
Konrad Pamuła        - CZŁONEK